White Ibis on the Gulf Coast

/White Ibis on the Gulf Coast